Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W poniedziałek, 18 października 2023 roku, odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego 2023/24 w sali Fakultetu Medycyny na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

W swoim przemówieniu, Profesor dr Piotr Jarčuska, PhD, dziekan naszego wydziału, podkreślił, że Lekárska Fakulta na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach jest najstarszym i największym wydziałem tej uczelni, mając ważną misję kształcenia nowego pokolenia lekarzy i innych pracowników medycznych. Dlatego też uniwersytet jest w pełni zaangażowany w śledzenie nowoczesnych trendów w ochronie zdrowia i edukacji. W celu usprawnienia procesu uczenia się, wykorzystujemy najnowsze możliwości, takie jak telemedycyna i sztuczna inteligencja komputerowa, oraz naturalnie podążamy za obecnym trendem nauczania przy pomocy symulatorów i wirtualnej medycyny.

W słowach dziekana Piotra Jarčuski: „Nowe trendy zdecydowanie przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów, a zdrowie jest niewątpliwie naszym najcenniejszym skarbem.”

Studentom zaczynającym w tym roku swoją przygodę życzymy wytrwałości i zaliczeń w pierwszych terminach!