Międzynarodowy Dzień Studenta 2023!

WYSTĄPIENIE DZIEKANA Z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM STUDENTA:

Drodzy Studenci, 17 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Studenta. Z tym dniem wiąże się kilka ważnych wydarzeń, które poprzedziły jego ogłoszenie…

▪️Pierwsze miało miejsce jesienią 1939 roku po zajęciu terytorium ówczesnej Republiki Czechosłowackiej przez hitlerowców. 28 października w Pradze odbył się marsz protestacyjny przeciwko okupacji hitlerowskiej, podczas którego okupanci zaczęli strzelać do tłumu, zabijając dwie osoby i raniąc kilka innych. Ofiarą represji policyjnych padł także student medycyny Jan Opletal, który kilka dni później doznał poważnych obrażeń. 15 listopada na jego pogrzeb przybyła liczna liczba uczniów, a ostatnie ciche pożegnanie przerodziło się w masową demonstrację przeciwko nazizmowi, która nie pozostała bez odzewu.

▪️ Odpowiedzią na demonstrację studencką był nalot policji na akademiki uniwersyteckie w Pradze i Brnie 17 listopada 1939 r., egzekucja dziewięciu studentów i deportacja prawie 1200 innych do obozów koncentracyjnych. Okupanci zamknęli także na kilka lat wszystkie czeskie uniwersytety. Ludność była w szoku, a studenci, którym udało się uciec spod protektoratu, w 1941 roku uroczyście ogłosili 17 listopada w londyńskiej Caxton Hall Międzynarodowym Dniem Studenta w Wielkiej Brytanii.

▪️Pięćdziesiąt lat po tych wydarzeniach w 1989 roku w Pradze odbyła się demonstracja, podczas której studenci upamiętnili zamknięcie czeskich uniwersytetów przez nazistów. Demonstranci domagali się także zmiany komunistycznych urzędników we władzach państwa, wolności politycznej, uwolnienia więźniów politycznych i poszanowania praw człowieka. Historia się powtórzyła – po oficjalnym zakończeniu demonstracji w byłej socjalistycznej Czechosłowacji interweniowała policja, która przeciwko bezbronnemu ludowi użyła pałek i armatek wodnych. Wydarzenia te zapoczątkowały tak zwaną rewolucję Zamaty, która po dziesięcioleciach rządów komunistycznych w końcu przyniosła Czechom i Słowakom wolność…

▪️Po rewolucji listopadowej w naszym regionie na wiele lat zapanował pokój, nauczyliśmy się żyć w spokoju i względnym dobrobycie. Jednak wydarzenia ostatnich dwóch lat nauczyły nas, że nie tylko trzeba szanować pokój, ale czasami trzeba o niego walczyć. Rolą lekarzy i pracowników służby zdrowia jest ratowanie życia ludzkiego. Nikt rozsądny (a tym bardziej lekarz) nie chce obok nas konfliktów wojennych, dlatego mam nadzieję, że konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie zostaną jak najszybciej zakończone, a sprawcy, którzy je wywołali, zostaną sprawiedliwie ukarani.

▪️ Na naszym wydziale studiuje obecnie prawie 3500 studentów, z czego ponad 1300 to studenci zagraniczni, którzy pochodzą z około sześćdziesięciu krajów. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie z różnych zakątków świata i o różnych przekonaniach religijnych studiują obok siebie w spokoju na naszej ziemi dla wspólnego celu, jakim jest zdobycie wykształcenia medycznego, a po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego będą realizować wysoce humanitarna misja lekarza lub pracownika służby zdrowia.

▪️ Wszystkim naszym uczniom życzę spokojnych wakacji oraz spokojnego Dnia Walki o Wolność i Demokrację, a także nauczycielom, bez których cierpliwej pracy nie byłoby możliwe kształcenie nowych pokoleń lekarzy pierwszego kontaktu, dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli społeczeństwa pracownicy służby zdrowia i technicy laboratoryjni – a także inni pracownicy naszego Wydziału Lekarskiego, którzy również przyczyniają się do pomyślnego wypełniania jego ważnej misji.

▪️ Według irlandzkiego dramaturga Williama Butlera Yeatsa „uczyć innych to nie napełniać pustego dzbana, ale rozpalać ogień”. Wierzę, że nasi nauczyciele już zapalili i zapalą wiele pochodni w postaci naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces – wykształconych, mądrych i oddanych lekarzom i ratownikom medycznym niosącym ludziom ból i cierpienie.

▪️ Drodzy uczniowie, proszę, wykorzystajcie 17 listopada, aby przypomnieć sobie burzliwą historię i zastanowić się, ile niepotrzebnych konfliktów, walk i rozlewu krwi przyniosła ze sobą, nie tylko w związku z wydarzeniami listopadowymi. Ponieważ jak stwierdził Albert Einstein: „Pokoju nie można utrzymać siłą, można go osiągnąć jedynie poprzez zrozumienie…”

Peter Jarčuška

dziekan

source: https://www.upjs.sk/