Pavel Jozef Safarik University – Koszyce

Fakultet medyczny uniwersytetu  „Pawła Józefa Safarika” –Pavel Jozef Safarik University w Koszycach

———————————————————

Uniwersytet zlokalizowany w Koszycach, drugim największym mieście na Słowacji.

Został założony w 1948 roku i jest jednym z najstarszych i najbardziej poważanych fakultetów Uniwersytetu. Uniwersytet z racji swojej rangi i dobrej reputacji corocznie przyciąga studentów z całego świata dając im niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy.

Od roku 2015 Uniwersytet znajduje się na liście 1000 najlepszych uniwersytetów na świecie, oraz jest NAJLEPSZYM medycznym uniwersytetem na Słowacji.

Fakultet medycyny co roku przyjmuje 200-250 studentów wśród których są obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Chin.

Co roku uczelnia uczestniczy w programach wymiany miedzy uniwersyteckiej Erasmus, oraz prowadzi działalność w zakresie badawczym z różnych dziedzin.

  

Międzynarodowa akredytacja

Od roku 2000 fakultet medycyny Pavel Jozef Safarik University(UPJS) jest częścią European Credit Transfer System (ECTS).

ECTS to międzynarodowy jednolity system punktowy używany w akredytowanych uniwersytetach krajów EU np: UK, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Holandii itp.

Punkty za ukończone przedmioty na (UPJS) są uznawane w każdym kraju z przyjętymi standardami ECTS.

Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pavel Jozef Safarik University(UPJS) jest uznawany we wszystkich krajach UE i w większości stanów USA.

Obecnie uczelnia posiada dwa kierunki medyczne do wyboru:

  • General Medicine(Lekarski) z tytułem MUDr./MD. (Medicinae Universae Doctor)
  • Dentistry(Stomatologia) z tytułem MDDr. (Medicinae Dentale Doctor).

Obydwa kierunki to studia 6-cio letnie.

Roczny koszt studiów (2 semestry):

Lekarski – 12.500,- €
Stomatologia – 13.000,- €


 Krótka historia uniwersytetu

     Wydział Lekarski Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach kształcenie studentów medycyny rozpoczął we wrześniu 1948 roku i od tego czasu wykształcił ponad 15 tysięcy studentów przygotowując ich do przyszłego zawodu. Od 1992 roku umożliwia zagranicznym studentom ukończenie studiów medycznych w języku angielskim – obecnie z tej możliwości korzysta młodzież z około pięćdziesięciu krajów świata. Dyplomy wydawane absolwentom UPJS MF są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w większości krajów związkowych USA.

Historia Wydziału jest ściśle związana z rozwojem medycyny we wschodniej Słowacji po II wojnie światowej. Powstanie Wydziału Lekarskiego w Koszycach jako filii Uniwersytetu Słowackiego w Bratysławie w 1948 roku było odpowiedzią na ówczesny niedobór lekarzy we wschodniej Słowacji. Powstanie Wydziału Lekarskiego oznaczało nie tylko początek nowoczesnej edukacji medycznej na tym terenie Słowacji, ale także rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Wydział Lekarski składa się z około 70 jednostek – instytutów, katedr, zakładów naukowo-badawczych i doświadczalnych oraz obiektów specjalnego przeznaczenia. Jego nowoczesny wieżowiec znajduje się w bliskim sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego im. L. Pasteura, w którym studenci odbywają większość zajęć praktycznych. Jej bazę dydaktyczną stanowi kilkanaście placówek medycznych, które umożliwiają studentom bezpośredni kontakt z pacjentami oraz zastosowanie nowoczesnych metod leczenia, dzięki czemu nauczanie stanowi swoiste powiązanie teorii z praktyką.

UPJS MF obroniła swoją pozycję w złożonej akredytacji w najwyższej kategorii „A” (uzyskując notę 3,95 na maks. 4,0). Wydział Lekarski Uniwersytetu im. Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach jest prężną instytucją, która zajmuje wyjątkową pozycję w rozwoju nauk medycznych i kształceniu lekarzy w dziedzinie medycyny ludzkiej nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb społecznych Słowacji, ale także w wielu inne kraje świata – Europę, Azję, Afrykę, Amerykę i Australię. Z dużym powodzeniem realizuje swoją podstawową misję społeczną – kształcenie wysokiej klasy lekarzy i prowadzenie najwyższej jakości badań medycznych. Jakość nauczania na tym Wydziale daje bardzo dobrą podstawę do zatrudnienia jego absolwentów na rynku pracy.